понеделник, 20.05.2024

Издател БЛАЖЕНСТВО ЕООД

История

Всички статии от избраната рубрика

Куберова България

Според Теофан Изповедник след разпадането на Велика България: „... четвъртият и петият [от синовете на кан Кубрат] преминали реката Истър, наричана и Дунав, и единият, като се подчинил на кагана на аварите в аварска Панония, останал там с войската си...“.

Номадският дом на българите

Уногундурите българи пристигат по Долния Дунав в края на VII век като народ от воини и завоеватели. Те имат силна военна организация, развит номадски (пастирски) бит и чувствителен демографски капацитет за усвояване на новите земи. Една от жилищните форми, характерни за българите и особено за племенната им върхушка, е преносимото жилище. Това жилище съществува в бита на индоиранските, а по-късно и тюркски конни народи от най-дълбока древност, и то в множество примитивни форми.

Златният век – раждането на словените и Българската православна цивилизация на духа

Златният век е връх в развитието на Българската християнска цивилизация и държава на Балканите – период на политически възход и културен разцвет на Първата българска държава по време на управлението на цар Симеон I Велики (старобълг. цѣсарь Сvмеѡнь; гръц. Συμεών Αʹ ὁ Μέγας, Sumeṓn prôtos ho Mégas) (893-927). 

Военното дело на българите през периода на турското владичество

Военното дело на българите през периода на турското владичество е въпрос неосветлен от нашата историческа и военна наука. Неблагодарният от историческа гледна точка период, обхващащ  т.нар. „тъмни“ години на робството (от началото на XV до средата на XIX век), често е поставян под знака на робска омая, а българските средновековни воински традиции и неистов боен дух се смятат по презумпция за вече загубени.